Giới thiệu chung
Liên Đoàn Bóng Bàn VIỆT NAM
Liên đoàn bóng bàn Việt Nam được thành lập từ ngày 23/05/1959 và duy trì hoạt động cho đến hiện nay với tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Table Tennis Federation (VTTF).
Tin tức Vttf
Thư viện hình ảnh