Thông báo chính thức của Liên đoàn
  Aug 06,2020

TẠM DỪNG THI ĐẤU GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TOÀN QUỐC 2020 TẠI QUẢNG NINH

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TẠM DỪNG TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TRẺ, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2020 TỔ CHỨC TẠI QUẢNG NINH. 

Copyright © 2019 LIENDOANBONGBANVIETNAM. All rights reserved.