Giải đấu chuyên nghiệp
  Mar 04,2020

Thay đổi lịch thi đấu giải bóng bàn quốc gia

Do ảnh hưởng từ dịch Covid - 19, lịch thi đấu các giải bóng bàn quốc gia đã có sự thay đổi .
Liên đoàn gửi tới quý độc giả và các đơn vị, CLB nắm bắt lịch thi đấu để chủ động điều chỉnh kế hoạch tham gia của đơn vị mình .