Giải đấu chuyên nghiệp
  Mar 30,2020

Thông báo thay đổi lịch thi đấu các giải quốc bóng bàn năm 2020 lần 2

Điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc gia môn bóng bàn năm 2020.

Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đề nghị các đơn vị, Liên đoàn, CLB thành viên làm căn cứ điều chỉnh kế hoạch của mình.